دوشنبه 29 آبان 1396 - 01 ربيع الأول 1439
جستجو :
  فعالیت های آموزشی و پژوهشی
طرح های تحقیقاتی انجام شده

 

·        بررسی نظرات پزشکان عمومی شرکت کننده در برنامه های آموزش مداوم در باره کیفیت برنامه ها ی آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی تبریز

·        عوامل موثر برشرکت پرستاران در برنامه های آموزش مداوم تبریز(با همکاری دانشکده پرستاری و مامائی)

 مقالات مرتبط

 

·        نظرات پزشکان عمومی در باره کیفیت برنامه های آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی تبریز-منتشر شده به شکل آنلاین در مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی تیر ماه 91
http://ijme.mui.ac.ir

·        میزان رضایتمندی مشمولین آموزش مداوم از برنامه های آموزش الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز سال 1389-پذیرفته شده در چهارمین همایش یادگیری الکترونیکی تبریز به شکل پوستر و کسب عنوان مقاله برتر
http://4thelm.tbzmed.ac.ir

·        ارزیابی مزایا و معایب آموزش الکترونیکی از دیدگاه دبیران برنامه های آموزش مداوم الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز سال 90 –پذیرفته شده در پنجمین همایش یادگیری الکترونیکی کرمان به شکل پوستر

http://elc.kmu.ac.ir

 

فرایند های برتر

 

·        دستاوردهای آموزش الکترونیکی اداره آموزش مداوم تبریز سال 89 و کسب جایزه در جشنواره شهید مطهری سال 89

·        برنامه خود آموز معادل مدون آموزش الکترونیکی شیر مادر-کسب عنوان فرایند برتر در حیطه روشهای نوین آموزشی وکسب جایزه جشنواره شهید مطهری


نوشته شده توسط   رقیه سیدنژاد