چهارشنبه 4 بهمن 1396 - 06 جمادى الأولى 1439
جستجو :
  برنامه های خودآموز

برنامه خودآموز و آموزش مجازي

خودآموزي به عنوان نوع پنجم برنامه هاي آموزش مداوم، فرايندي است مبتني بر خود يادگيري و آموزش فراگير- محور كه مشمولين از طريقي غير از برنامه هاي حضوري با انجام مجموعه فعاليت هايي كه طي دوره پيش بيني و طراحي شده است به ارتقاء علمي خويش نايل مي شدند. در اين فرايند، اهداف، محتوا، شيوه ياددهي- يادگيري و نحوه آزمون براي فراگير روشن بوده و از يك روند نظام مند تبعيت مي گردد.

ویرایش شده توسط