چهارشنبه 5 ارديبهشت 1397 - 08 شعبان 1439
جستجو :
  معرفی همکاران
 
دکتر سید حسین اجاقی حقیقی
دبیر شورای عالی هماهنگی و برنامه ریزی آموزش مداوم استان

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دکتر سید احمد حجازی
قائم مقام دبیر

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
کارشناسان (به ترتیب حروف الفبا)

مریم اصغرپور موحدی
کارشناس برنامه های حضوری، کمیته ماده 6 و کمیته برنامه های غیرحضوری
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ناصر خانپور
کارشناس برنامه های غیرحضوری

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مهندس رقیه سیدنژاد
کارشناس مسئول اعتباربخشی، مدیر سایت و امور رایانه
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
مهدی سیدنژاد
کارشناس صدور گواهی نهایی، تایید مدارک عضویت در سامانه و روابط عمومی


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
علی اکبر کامران قراملکی
حسابدار مرکز


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
دکتر حمیده محمدزاده اسماعیلی
کارشناس مسئول آموزش های فنی - مهارتی جامعه پزشکی

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
رقیه موسوی نژاد
کارشناس برنامه های حضوری، بررسی و صدور گواهی مقالات، کتب، گواهی های خارج از کشور و قراردادها

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
دکتر رضا یونس پور
کارشناس مسئول برنامه های حضوری
نوشته شده توسط   رقیه سیدنژاد