چهارشنبه 4 بهمن 1396 - 06 جمادى الأولى 1439
جستجو :
  اهداف و شرح وظایف

آموزش مداوم پزشکی به مجموعه فعالیتهایی گفته می شود که جهت حفظ  اطلاعات  و مهارتهای کسب شده و به روز نمودن اطلاعات  و کسب دانشهای جدید برای فارغ التحصیلان گروه پزشکی  انجام می شود که نهایتا باعث بهبود عملکرد آنها در مواجهه با بیماران و ارتقاء سطح سلامت جامعه می شود.
نوشته شده توسط   رقیه سیدنژاد