شنبه 1 مهر 1396 - 02 محرم 1439
جستجو :
  معرفی دبیر و کارشناسان
 
دکتر سید حسین اجاقی حقیقی
دبیر شورایعالی هماهنگی و برنامه ریزی آموزش مداوم استان
hoseinhagh@yahoo.com

دکتر سید احمد حجازی
قائم مقام دبیر
hejazim@gmail.com
کارشناسان به ترتیب حروف الفبا


مریم اصغرپور موحدی
کارشناس برنامه های حضوری و کمیته ماده
6
movahedi.maryam47@gmail.com
ناصر خانپور
کارشناس برنامه های غیرحضوری
naserkhanpuor@gmail.com
مهندس رقیه سیدنژاد
کارشناس مسئول اعتباربخشی، مدیر سایت و امور رایانه
rseadnajad@gmail.com

مهدی سیدنژاد
کارشناس صدور گواهی نهایی، تایید مدارک عضویت در سامانه و روابط عمومی
radfardin@gmail.com
رقیه طراحی
کارشناس مسئول برنامه های حضوری و کمیته تخصیص امتیاز
a.modavem@gmail.com
علی اکبر کامران قراملکی
حسابدار مرکز
kamran.aliakbar@gmail.comرقیه موسوی نژاد
کارشناس بررسی و صدور گواهی مقالات، کتب، گواهی های خارج از کشور و قراردادها
moosavinegadr@gmail.com
نوشته شده توسط   رقیه سیدنژاد