دوشنبه 29 آبان 1396 - 01 ربيع الأول 1439
جستجو :
  معرفی دبیر و کارشناسان
 
دکتر سید حسین اجاقی حقیقی
دبیر شورایعالی هماهنگی و برنامه ریزی آموزش مداوم استان
hoseinhagh@yahoo.com

دکتر سید احمد حجازی
قائم مقام دبیر
hejazim@gmail.com
کارشناسان به ترتیب حروف الفبا
مریم اصغرپور موحدی
کارشناس برنامه های حضوری، کمیته ماده
6 و کمیته برنامه های غیرحضوری
movahedi.maryam47@gmail.com
ناصر خانپور
کارشناس برنامه های غیرحضوری
naserkhanpuor@gmail.com
مهندس رقیه سیدنژاد
کارشناس مسئول اعتباربخشی و نیازسنجی، مدیر سایت و امور رایانه
rseadnajad@gmail.com
مهدی سیدنژاد
کارشناس صدور گواهی نهایی، تایید مدارک عضویت در سامانه و روابط عمومی
radfardin@gmail.com
علی اکبر کامران قراملکی
حسابدار مرکز
kamran.aliakbar@gmail.comدکتر حمیده محمدزاده اسماعیلی
کارشناس مسئول آموزش های فنی - مهارتی جامعه پزشکی
hamideh.m.esmaily@gmail.com

رقیه موسوی نژاد
کارشناس برنامه های حضوری، بررسی و صدور گواهی مقالات، کتب، گواهی های خارج از کشور و قراردادها
moosavinegadr@gmail.com

 


دکتر رضا یونس پور
کارشناس مسئول برنامه های حضوری
ryunespoor@yahoo.com

 
نوشته شده توسط   رقیه سیدنژاد