چهارشنبه 2 خرداد 1397 -
جستجو :
  فعالیت های آموزشی و پژوهشی

طرح های تحقیقاتی انجام شده
  •  بررسی نظرات پزشکان عمومی شرکت کننده در برنامه های آموزش مداوم در باره کیفیت برنامه ها ی آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی تبریز
  • عوامل موثر برشرکت پرستاران در برنامه های آموزش مداوم تبریز(با همکاری دانشکده پرستاری و مامائی)

 مقالات مرتبط
  • میزان رضایتمندی مشمولین آموزش مداوم از برنامه های آموزش الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز سال 1389-پذیرفته شده در چهارمین همایش یادگیری الکترونیکی تبریز به شکل پوستر و کسب عنوان مقاله برتر
http://4thelm.tbzmed.ac.ir
 
  • ارزیابی مزایا و معایب آموزش الکترونیکی از دیدگاه دبیران برنامه های آموزش مداوم الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز سال 90 –پذیرفته شده در پنجمین همایش یادگیری الکترونیکی کرمان به شکل پوستر
 
http://elc.kmu.ac.ir

 

فرایند های برتر

 
  • دستاوردهای آموزش الکترونیکی اداره آموزش مداوم تبریز سال 89 و کسب جایزه در جشنواره شهید مطهری سال 89
  • برنامه خود آموز معادل مدون آموزش الکترونیکی شیر مادر-کسب عنوان فرایند برتر در حیطه روشهای نوین آموزشی وکسب جایزه جشنواره شهید مطهری

 
نوشته شده توسط   رقیه سیدنژاد