چهارشنبه 24 مرداد 1397 - 03 ذو الحجة 1439
جستجو :
نقشه سایت
 • منوی اصلی
  • صفحه اصلی
  • معرفی
   • تاریخچه
   • برنامه راهبردی 4 ساله
   • برنامه راهبردی آموزش مداوم الکترونیکی
   • اهداف و شرح وظایف
   • دبیر شورا
   • معرفی دبیر و کارشناسان
   • دبیران سابق شورا
  • تعریف انواع برنامه های آموزش مداوم
   • حضوری
    • مدون
    • غیر مدون
   • غیر حضوری
   • فعالیت های آموزشی و پژوهشی
  • آیین نامه ها
  • بخشنامه ها
   • مراکز
   • دبیران برنامه
   • مشمولین
  • فرم ها
   • فرم صدور گواهی نهایی
   • فرم تقاضای شرکت در کمیته ماده 6
   • فرم گواهی خارج از کشور
   • فرم بررسی کتب و مقالات
   • شرح وظایف دبیران برنامه
    • برنامه های حضوری
    • برنامه های غیر حضوری
   • فرم های نظرسنجی
    • برنامه
    • سخنرانان
   • چک لیست داوران علمی غیر حضوری
   • چک لیست کارشناسان فنی غیر حضوری
  • فیلم های آموزشی
  • برنامه های حضوری
  • برنامه های غیر حضوری
  • گزارشهای مرکز
   • گزارش عملکرد کمیته تخصیص امتیاز در بهار 97
   • گزارش عملکرد کمیته ماده 6 در بهار 97
  • چارت سازمانی
  • تماس با ما
 • منوی بالای سایت
  • صفحه دانشگاه
  • معاونت آموزشی
  • اتوماسیون اداری
  • فروشگاه مجازی
  • سامانه یکپارچه
  • سامانه مجازی
  • کتابخانه مرکزی