برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

مرکز آموزش مداوم جامعه پزشکی استان

فهرست اصلی
تاریخ : يکشنبه 4 اسفند 1398
کد 63

بخشنامه فوری اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی

بخشنامه فوری اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی با توجه به گزارش موارد ویروس کرونا در کشور
با عنایت به گزارش موارد ویروس کرونا در کشور و لزوم رعایت اصول بهداشتی و ایمنی از یکسو و ارایه آموزشهای مورد نیاز به مشمولین و تداوم سایر رسالتهای آموزش مداوم از سوی دیگر، این بخشنامه به منظور اقدامات لازم توسط کلیه مراکز مجری و برگزارکننده آموزش مداوم به شرح زیر صادر میشود:

1. تا اطلاع ثانوی از اجرای برنامه های آموزش مداوم حضوری با ظرفیت بیش از 50 نفر پرهیز شود. با این حال مراکز میتوانند در موارد استثناء و با ارائه توجیه لازم همچنان نسبت به درخواست این نوع برنامه ها اقدام نمایند.

2. اداره کل آموزش مداوم آمادگی دارد تا اعتباربخشی برنامه های غیرحضوری را به شرط رعایت سایر ضوابط، در اولویت رسیدگی قرار دهد.

3. مراکز میتوانند درخصوص برنامه های آموزش مداوم با موضوع عفونت ویروس کرونا، گروههای هدف در معرض مواجهه را به عنوان گروه هدف برنامه لحاظ نمایند. همچنین قیود زمانی مربوط به رعایت فاصله درخواست تا اجرای این برنامه ها به طور موقت برداشته میشود. با این حال مشمولین نمیتوانند با شرکت در برنامه های تکراری یا مشابه، امتیاز بیشتر کسب نمایند.

4. مراکز میتوانند کلیه برنامه های کوچک )با ظرفیت حداکثر 50 نفر( که مجوز آنها صادر شده اما هنوز موعد اجرای آنها فرا نرسیده است به موجب این بخشنامه لغو ویا تعلیق و این موارد را در اسرع وقت از طریق ثبت درخواست در سامانه یکپارچه آموزش مداوم به این اداره کل اعلام نمایند تا اطلاعات سامانه اصلاح و از سردرگمی مشمولین جلوگیری شود. عدم اعلام به اداره کل به منزله تصمیم به اجرای برنامه توسط مرکز مجری تلقی شده و رعایت مقررات و ضوابط جاری در اجرای برنامهها بر آنها مترتب خواهد بود پیشفرض اداره کل در خصوص برنامه های با ظرفیت بیش از 50 نفر، لغو و یا تعلیق آنها است. لذا مراکز در صورت تصمیم به اجرای چنین برنامههایی باید مراتب را به سرعت اعلام نمایند تا از غیرفعال شدن برنامه در سامانه اجتناب شود.

5. رعایت حقوق مشمولین در تمامی برنامه هایی که مشمول لغو و یا تعلیق میشوند ضروری است. این موارد شامل استرداد وجوه دریافت شده از مشمولین و یا کسب رضایت ایشان برای لحاظ مبالغ پرداختی در برنامه های آتی مرکز خواهد بود. همچنین اطلاعرسانی عاجل به مشمولین درخصوص لغو برنامه از وظایف مراکز مجری است.

دکتر علی بیداری
مدیر کل آموزش مداوم جامعه پزشکی


جهت مشاهده بخشنامه کلیک نمایید.