جمعه 29 تير 1397 - 06 ذو القعدة 1439
جستجو :
تاریخ : دوشنبه 23 بهمن 1396     |     کد : 8

برنامه های غیرحضوری اداره آموزش مداوم تبریز

لیست برنامه های غیرحضوری اداره آموزش مداوم تبریز

 
ردیف عنوان گروه هدف امتیاز مهلت
 1.  
پارکینسون متخصصین (بیماریهای مغزو اعصاب، روانپزشکی، بیماریهای داخلی، طب سالمندي)، پزشکان عمومی، دکترا، کارشناسان ارشد و کارشناسان (پرستاری، روانشناسی بالینی)، کارشناس و کارشناسان ارشد (روانشناسی عمومی) 2.25 97.6.5
 1.  
لیپیدها فوق تخصص (غدد درون ریز و متابولیسم، غدد درون ریز و متابولیسم کودکان)، متخصصین (داخلی، آسیب شناسی، علوم آزمایشگاهی)، دکترای حرفه ای (علوم آزمایشگاهی، پزشکان عمومی)، کارشناسان، کارشناسان ارشد و دکترا علوم تغذیه 2.5 97.6.7
 1.  
مدیریت راه هوایی بیماران بدحال متخصصین (بیماریهای داخلی، بیهوشی، جراحی عمومی، طب اورژانس، کودکان، بیماریهای عفونی)، پزشکان عمومی، کارشناسان، ارشد و دکترا (پرستاری) 3.5 97.6.7
 1.  
پدیکلوزیس متخصصین (بیماریهای پوست، کودکان)، پزشکان عمومی، کارشناسان و کارشناسان ارشد (مامایی)، کارشناسان بهداشت عمومی 1.25 97.6.8
 1.  
هورمونها و تومورمارکرها فوق تخصص (غدد درون ریز و متابولیسم، غدد درون ریز و متابولیسم کودکان، خون و سرطان اطفال، خون و سرطان بالغین، بیماریهای ریه)، متخصصین (داخلی، قلب و عروق، جراحی عمومی، بیماریهای مغز و اعصاب، زنان و زایمان، علوم آزمایشگاهی)، پزشکان عمومی دکترا و کارشناسان ارشد (ایمنی شناسی)، کارشناسان و کارشناسان ارشد و دکترا (علوم آزمایشگاهی) 3.5 97.6.9
 1.  
سرطان زنان فوق تخصصی (خون و سرطان اطفال، خون و سرطان بالغین)، متخصصین (بیماریهای داخلی، زنان وزایمان، جراحی عمومی، آسیب شناسی، پرتو درمانی)، پزشکان عمومی، دکترا، کارشناسی ارشد و کارشناسی (پرستاری و مامایی) 3.25 97.7.21
 1.  
دیالیز صفاقی متخصص (بیماریهای داخلی، جراحی کلیه و مجاری ادراری و تناسلی)، پزشکان عمومی، دکترا، کارشناسی ارشد و کارشناسی (پرستاری) 1 97.7.22
 1.  
کاهش شنوایی متخصصین گوش و حلق و بینی، 
متخصصین (طب اورژانس، بیماریهای مغز و اعصاب)،
پزشکان عمومی، کارشناسان، کارشناسان ارشد و دکترا (شنوایی سنجی)
1.75
1.25
2.5
97.12.18
 1.  
تریاژ اورژانس بیمارستانی کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا (پرستاری)، کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس، پزشکان عمومی (پزشک خانواده)، متخصصین (طب اورژانس، داخلی) کارشناس فوریتهای پزشکی 2.5
 
1.75
97.12.19
 1.  
راهکار تحویل دست دندان کامل دکترای حرفه ای دندانپزشکی
متخصص پروتزهای دندانی
کارشناسی ارشد دندانپزشکی، کارشناسی ساخت پروتزهای دندانی
2
1.5
1
97.12.20
 1.  
مراقبت های پرستاری ... دوران بارداری کارشناسی (پرستاری، مامایی، بهداشت عمومی)، کارشناسی ارشد (پرستاری، مامایی) 2.5 97.12.25
 1.  
فلج مغزی متخصصین (طب فیزیکی و توانبخشی، کودکان)، پزشکان عمومی (خانواده)، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا (فیزیوتراپی)
کارشناسی، ارشد و دکترا (پرستاری)، کارشناسی ارشد پرستاری توانبخشی
3
 
2
98.1.24
 1.  
عملکرد مبتنی بر شواهد پزشکان عمومی (پزشکان خانواده)، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا (پرستاری و مامایی) 4.5 98.1.31
 1.  
تغذیه در دوران بارداری و شیردهی متخصصین (بیماریهای داخلی، کودکان، زنان و زایمان)، پزشکان عمومی، کارشناسان، کارشناسان ارشد و دکترا (علوم تغذیه، مامایی) 3.25 98.2.1
 1.  
عفونتهای شایع در دندانپزشکی متخصصین (پریودانتیکس، جراحی دهان و فک و صورت، اندودانتیکس، دندانپزشکی اطفال و دندانپزشکی ترمیمی)
دکترای دندانپزشکی، متخصصین (پروتزهای دندانی، ارتودانتیکس، بیماریهای دهان و فک و صورت، دکترای مواد دندانی)
متخصصین (آسیب شناسی فک و صورت، رادیولوژی دهان و فک و صورت)، دکترای دندانپزشکی، کارشناس پروتزهای دندانی و کارشناس ارشد دندانپزشکی
3.25
 
2.25
 
1.5
98.7.15
 1.  
سندرم حاد کرونری متخصصین (داخلی، عفونی، قلب، طب اورژانس)، پزشکان عمومی ( خانواده)
فوق تخصص (جراحی قلب و عروق، بیماریهای قلب، بیماریهای قلب اطفال)
3
2
98.7.15
 1.  
بیماریهای محیطی 1 پزشکان عمومی(خانواده)، متخصصین (طب اورژانس، بیماریهای داخلی، پزشکی قانونی)
کارشناس فوریت های پزشکی، کارشناس، ارشد و دکترا (پرستاری)، متخصصین بیماریهای عفونی
4.75
3.25
3.25
98.7.15
 1.  
بیماریهای محیطی 2 پزشکان عمومی(خانواده)، متخصصین (طب اورژانس، داخلی، پزشکی قانونی)
کارشناس فوریت های پزشکی، کارشناس، ارشد و دکترا (پرستاری)، متخصصین بیماریهای عفونی
4.5
3
3
98.7.15
 1.  
ویتامین ها و مکمل های غذایی دکترای داروسازی، پزشکان عمومی (خانواده)، دکترا، کارشناسان ارشد و کارشناسان (علوم تغذیه) 
متخصصین داخلی، دکترا، ارشد و کارشناسان (پرستاری)، کارشناس بهداشت عمومی 
دکترا، کارشناسان ارشد و کارشناسان (مامایی)، متخصصین (کودکان و زنان) 
4.25
 
3
2.25
98.7.25
 1.  
کودک آزاری پزشکان عمومی (خانواده)، متخصصین (پزشکی اجتماعی، پزشکی قانونی، روانپزشکی)
متخصصین (طب اورژانس، زنان و زایمان، بیماریهای مغز و اعصاب)، پرستاری (کارشناسی و کارشناسی ارشد)
کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا (روانشناسی بالینی)، کارشناس (روانشناسی بالینی و پرستاری)
متخصص (بیهوشی، ارولوژی، بیماریهای داخلی، گوش و حلق و بینی و جراحی عمومی)
2
1.5
 
1
 
0.75
98.7.25
 1.  
دیابت و انسولین درمانی متخصصین (جراحی عمومی، داخلی)، پزشکان عمومی (خانواده)، کارشناسان (پرستاری، مامایی)                
متخصصین (بیماریهای قلب و عروق، بیماریهای مغز و اعصاب، طب فیزیکی، زنان، بیماریهای عفونی)
دکترا، کارشناسان ارشد (پرستاری و مامایی)، متخصصین چشم
متخصصین (بیماریهای گوش و حلق و بینی، ارتوپدی، علوم آزمایشگاهی)، دکترای (علوم آزمایشگاهی و  داروسازی) 
4.5
 
3.25
 
2.25
1.5
 
98.7.29
 1.  
مراقبت از کودکان دیابتی کارشناس پرستاری، کارشناس ارشد پرستاری، کارشناسی ارشد پرستاری کودکان، کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه، دکترای پرستاری
کارشناس ارشد پرستاری مراقبت های ویژه، کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان، کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس
3.5
 
2.5
 
98.7.29
 1.  
پسیکوفارماکولوژی 1 متخصصین (روانپزشکی، داخلی مغز و اعصاب)، پزشکان عمومی (پزشک خانواده) و دکترای داروسازی
متخصصین (جراحی مغز و اعصاب و بیماریهای داخلی)
4
 
3
98.8.10
 1.  
پسیکوفارماکولوژی 2
 1.  
افسردگی متخصص (کودکان، داخلی، بیماریهای مغز و اعصاب)، پزشکان عمومی (خانواده)
متخصص (طب و اورژانس، قلب و عروق، جراحی مغز و اعصاب)، فوق تخصص (بیماریهای قلب و عروق، بیماریهای ریه)
متخصص جراحی عمومی، فوق تخصص جراحی قلب و عروق
5
3.5
2.5
98.8.10
 1.  
اورژانسهای روانپزشکی متخصص (کودکان، طب اورژانس، مغز و اعصاب)، پزشکان عمومی (خانواده)
متخصص (داخلی، قلب و عروق، جراحی مغز و اعصاب)، فوق تخصص (بیماریهای قلب و عروق، بیماریهای ریه)
متخصص جراحی عمومی، فوق (جراحی قلب و عروق، جراحی قفسه صدری)
5
3.5
 
2.5
98.810
 1.  
تشخیص و درمان فشار خون جوانان متخصصین (داخلی، کودکان، قلب)، پزشکان عمومی (پزشک خانواده)
فوق تخصص (جراحی قلب و عروق، بیماریهای قلب و عروق، بیماریهای قلب اطفال)، متخصصین (عفونی، طب اورژانس)
2.75
2
98.8.10
 1.  
تشخیص و درمان پرفشاری خون اولیه متخصصین (داخلی، عفونی، قلب)، پزشکان عمومی (پزشک خانواده)
فوق تخصص (جراحی قلب و عروق، بیماریهای قلب و عروق، بیماریهای قلب اطفال)، متخصصین (زنان، طب اورژانس)
2.75
2
 
98.8.10
 1.  
بیماریهای دریچه میترال متخصص (داخلی، عفونی، بیماریهای قلب)، فوق تخصص (قلب، قلب اطفال)
فوق تخصص جراحی قلب و عروق
3
2
98.8.10
 1.  
پیشگیری و کنترل اضافه وزن و چاقی کارشناسان (تغذیه و مامایی)، پزشکان عمومی (خانواده)، متخصصین داخلی
کارشناسان پرستاری، کارشناس ارشد (پرستاری، تغذیه، مامایی)، دکترا تغذیه
کارشناس بهداشت عمومی، دکترای (پرستاری و مامایی)، متخصصین جراحی عمومی، فوق تخصص غدد
2.25
1.5
1
 
98.8.10
 1.  
آموزش و پیشگیری از سوء رفتار در کودکان کارشناسان (بهداشت عمومی، پرستاری)، کارشناسان ارشد (پرستاری، پرستاری کودکان، روانپرستاری)
کارشناس ارشد پرستاری سلامت جامعه
5
 
3.5
98.8.17
 1.  
هیپوترمی، یخ زدگی و گرمازدگی متخصصین طب اورژانس، پزشکان عمومی (خانواده)، پرستاری (کارشناسی، ارشد و دکترا)
متخصصین (ارتوپدی، پزشکی قانونی، طب فیزیکی، جراحی عمومی و داخلی)
متخصصین (زنان، گوش و حلق و بینی، ارولوژی، جراحی و مغز و اعصاب)
3.5
 
2.5
1.75
98.8.20
 1.  
اختلالات فشار ناشی از اختلاف فشار متخصصین طب اورژانس، پزشکان عمومی (خانواده)، کارشناسی، ارشد و دکترا (پرستاری)
متخصصین (ارتوپدی، پزشکی قانونی، طب فیزیکی، جراحی عمومی و داخلی)
متخصصین (زنان، گوش و حلق و بینی، ارولوژی، جراحی و داخلی مغز و اعصاب)
3
 
2
1.5
98.8.20
 1.  
احیای پایه قلبی ریوی پزشکان عمومی (پزشکان خانواده)، متخصصین (طب اورژانس، داخلی، قلب و عروق)
متخصصین (جراحی عمومی، بیماریهای مغز و اعصاب، جراحی مغز و اعصاب)، دکترای دندانپزشکی
پرستاران (کارشناسان، ارشد و دکترا)، کارشناسان (بیهوشی و فوریتهای پزشکی)
3.5
2.5
 
1.75
98.8.20
 1.  
مقاومت های ضد میکروبی تجویز منطقی آنتی بیوتیک ها دکترای (پزشکان عمومی، پزشکان خانواده، داروسازی، دندانپزشکی)، متخصص کودکان
متخصصین (بیماریهای مغز و اعصاب، زنان و زایمان، جراحی عمومی، ENT، ارتوپدی)
دکترای حرفه ای و متخصص (علوم آزمایشگاهی)، کارشناسان، ارشد و دکترا (پرستاری)
متخصصین (پوست، بیهوشی، قلب و عروق، جراحی مغز و اعصاب، پزشکی قانونی)
5
3.5
2.5
1.5
98.12.11
 1.  
زایمان بی درد متخصصین (بیهوشی، زنان و زایمان)، کارشناسی، ارشد و دکترا (مامایی)
پزشکان عمومی (پزشکان خانواده)، کارشناسی، ارشد و دکترا (پرستاری)
متخصص بیماریهای کودکان، کارشناس هوشبری، کارشناسی ارشد بیهوشی
2.75
2
1.5
99.2.7
 1.  
مقاومت باکتریها به آنتی بیوتیک ها در ایران دکترای (پزشکان عمومی و خانواده، داروسازی، دندانپزشکی و علوم آزمایشگاهی)،
متخصصین (آسیب شناسی، داخلی، عفونی، زنان، کودکان)
متخصصین (بیهوشی، ارولوژی، ENT)، فوق تخصص (نفرولوژی، گوارش بالغین)
متخصصین (ارتوپدی، پوست، جراحی مغز و اعصاب، بیماریهای قلب ، چشم)
5
3.5
2.5
1.5
99.2.17
 1.  
آموزش بیماران مبتلا به نارسایی قلبی کارشناسی ارشد (پرستاری، پرستاری توانبخشی، پرستاری اورژانس، پرستاری مراقبت های ویژه)، کارشناس پرستاری
کارشناسی ارشد (پرستاری داخلی – جراحی، پرستاری سالمندی، پرستاری سلامت جامعه، پرستاری کودکان)
2.75
 
2
 
99.2.17
 1.  
کنترل عفونت در کلینیک ها و لابراتوارهای دندانپزشکی متخصصین (پریودانتیکس، جراحی دهان و فک و صورت، اندودانتیکس، دندانپزشکی کودکان و دندانپزشکی ترمیمی)
دکترای حرفه ای (دندانپزشکی و مواد دندانی)، متخصصین (پروتزهای دندانی، ارتودانتیکس، بیماریهای دهان و تشخیص)
متخصصین (آسیب شناسی فک و صورت، رادیولوژی دهان و فک و صورت)، دکترای دندانپزشکی بهداشتکار، ارشد دندانپزشکی، کارشناسی ساخت پروتزهای دندانی
2.25
 
1.5
 
1
 
99.2.17
 1.  
بیماریهای آنتی نوکلئیک اسید، الگوهای سیتوپلاسمی و موارد مهم متدهای ... دکترای (پزشکان عمومی و پزشکان خانواده، علوم آزمایشگاهی)، متخصصین (بیماریهای داخلی و آسیب شناسی)
دکترای ایمنی شناسی، فوق تخصص روماتولوژی
5
 
3.5
99.2.20
 1.  
مراقبت از زخم های حاد مزمن کارشناسی هوشبری و ارشد بیهوشی
کارشناسی و ارشد (فیزیوتراپی)، پرستاری ارشد داخلی – جراحی
کارشناسی ارشد پرستاری (توانبخشی، مراقبتهای ویژه، اورژانس، سالمندی، سلامت جامعه)
5
3.5
 
2.5
 
99.3.10
 1.  
مراقبت از کودکان مبتلا به صرع پزشکان عمومی (پزشکان خانواده)
کارشناسی ارشد پرستاری (توانبخشی، مراقبتهای ویژه، مراقبتهای ویژه نوزادان، کودکان، اورژانس)
کارشناسی ارشد پرستاری (روانپرستاری، سلامت جامعه، داخلی – جراحی، نظامی)
3
2
 
1.5
99.4.8
 1.  
مراقبت های پرستاری در شیمی درمانی و پرتو درمانی کارشناسی، ارشد و دکترا (پرستاری)، کارشناسی ارشد پرستاری (سلامت جامعه، داخلی – جراحی)
کارشناس ارشد پرستاری (سالمندی، کودکان)، کارشناسی و ارشد (رادیولوژی)
3.5
 
2.5
99.4.8
 1.  
مراقبت از کودکان مبتلا به صرع کارشناسی، ارشد و دکترا (پرستاری)، پزشکان عمومی (پزشکان خانواده)
کارشناسی ارشد پرستاری (توانبخشی، مراقبتهای ویژه، مراقبتهای ویژه نوزادان، کودکان، اورژانس)
کارشناسی ارشد پرستاری (روانپرستاری، سلامت جامعه، داخلی – جراحی، نظامی)
3
2
 
1.5
99.4.8
 1.  
پاتوژنز ، ارزیابی و درمانهای توانبخشی و دارویی در استئوپروزیس پزشکان عمومی (پزشکان خانواده)، متخصصین (داخلی، ارتوپدی، طب فیزیکی)
داروسازی (دکترای حرفه ای و کارشناسان ارشد)، فوق تخصص (روماتولوژی، غدد درون ریز  و متابولیسم)
4.5
3.25
 
99.4.27
 1.  
اکسیژن تراپی پزشکان عمومی (پزشکان خانواده)، دکترای دندانپزشکی، متخصصین (بیهوشی، طب اورژانس، داخلی)
متخصص (جراحی عمومی، بیماریهای قلب  عروق)، پرستاری (کارشناس، ارشد و دکترا)
کارشناسی ارشد پرستاری (مراقبتهای ویژه، مراقبتهای ویژه نوزادان، کودکان، داخلی – جراحی، سالمندان)
کاردانی و کارشناسی (فوریتهای پزشکی)، کاردانی (پرستاری، پرستاری دندانپزشکی)
3.25
 
2.25
 
1.75
 
1
99.6.15
 1.  
استحمام نوزاد کاردانی، کارشناسی، ارشد و دکترا (پرستاری)، کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان
پزشکان عمومی (پزشکان خانواده)، مامایی (کاردانی، کارشناسی، ارشد و دکترا)
3
 
2
96.11.14
 1.  
مسمومیت با قرص برنج پزشکان عمومی (پزشکان خانواده)، متخصصین (پزشکی قانونی، طب اورژانس، داخلی)، کارشناسان پرستاری
فوق تخصص (نفرولوژی، بیماریهای ریه، مراقبت های ویژه)، متخصص بیماریهای قلب و عروق و دکترای سم شناسی
فوق تخصص گوارش و کبد بالغین، متخصص آسیب شناسی، دکترای (داروسازی، فارماکولوژی)، کارشناسی ارشد سم شناسی
متخصصین (روانپزشکی، کودکان، بیهوشی)، دکترای اخلاق پزشکی، کارشناس فوریتهای پزشکی
3.25
 
2.25
 
1.75
 
1
99.8.28
 1.  
کاپنوگرافی پزشکان عمومی (پزشکان خانواده)، دکترای (دندانپزشکی، داروسازی)،  کارشناسان و ارشد پرستاری
متخصصین (بیهوشی، طب اورژانس، داخلی، جراحی عمومی)، کارشناس مامایی
متخصصین (قلب، کودکان، زنان و زایمان، گوش و حلق و بینی)، کارشناس فوریت های پزشکی
متخصصین (ارتوپدی، عفونی، مغز و اعصاب، جراحی مغز و اعصاب)، فوق تخصص جراحی قفسه صدری
2
 
1.5
1
 
0.5
 
99.10.11
 1.  
مراقبت پیش بیمارستانی از بیمار ترومایی پزشکان عمومی (پزشکان خانواده)، متخصصین (جراحی عمومی، طب اورژانس)، کارشناسان فوریتهای پزشکی، کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس
متخصصین (ارتوپدی، جراحی مغز و اعصاب)، پرستاری (کارشناسی، ارشد، دکترا)
کارشناسی ارشد پرستاری (مراقبتهای ویژه، توانبخشی، نظامی، داخلی – جراحی)
کارشناسی ارشد پرستاری (سالمندی، کودکان)، کاردانی (پرستاری، مامایی، فوریتهای پزشکی)
4
 
3
2
1
 
96.10.16
 1.  
آرام بخشی در بیماران مراجعه کننده پزشکان عمومی (پزشکان خانواده)، متخصصین (بیهوشی، طب اورژانس)،
پرستاری (کارشناسی و ارشد)
متخصصین (داخلی، جراحی عمومی، روانپزشکی)، دکترای دندانپزشکی، کارشناس مامایی
متخصصین (قلب و عروق، کودکان، زنان)، دکترای داروسازی، کارشناس فوریتهای پزشکی
فوق تخصص جراحی قفسه صدری، متخصصین (ارتوپدی، بیماریهای عفونی، مغز و اعصاب، جراحی مغز و اعصاب)
3
 
2
 
1.5
 
1
 
96.11.10
 
 

 
 


نوشته شده توسط   بابک زارع آبادی   
PDF چاپ بازگشت
نظرات شما :