سه شنبه 24 مهر 1397 - 06 صفر 1440
جستجو :
 منوی اصلی
 
  بیانیه آموزش مداوم
برنامه راهبردی چهارساله مرکز آموزش مداوم جامعه پزشکی استان آذربایجان شرقی
 
چشم انداز
      این مرکز در تلاش است به رتبه برتر کشوری در اعتباربخشی ملی و  به بالاترین کیفیت در ارایه خدمات آموزشی و حداکثر رضایت مخاطبین این حوزه دست یابد.
بدین منظور اداره آموزش مداوم وظایف خود را در چهارچوب ارزشهای اسلامی، اخلاق حرفه ای ، مبتنی بر شواهد علمی و مطابق با دستورالعمل ها و استانداردهای اعتبار بخشی ابلاغی از سوی اداره کل آموزش مداوم وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  براساس اصول پاسخگویی، شفافیت و رفتار حرفه ای و عدم وابستگی به بنگاه های تجاری انجام خواهد داد.
 
رسالت
       مرکز آموزش مداوم جامعه پزشکی استان آذربایجان شرقی متعهد است که از طریق آموزش مداوم تمامی دانش آموختگان رشته های مختلف پزشکی و پیراپزشکی، زمینه ارتقای دانش، نگرش و عملکرد ایشان و در نهایت بهبود پیامد بیماران و ارتقای سطح سلامت جامعه را فراهم آورد. وجود گروه های آموزشی و پژوهشی متعدد در دانشگاه علوم پزشکی تبریز به عنوان قطب علمی شمالغرب کشور بستر مناسبی جهت فعالیت های مرکز آموزش مداوم فراهم می سازد. اگرچه مخاطبان اصلی ما جامعه پزشکی شمالغرب کشور است اما دامنه فعالیتهای این مرکز کل کشور و حتی آنسوی مرزها را نیز در بر می گیرد.
    
اهداف کلی و اختصاصی :
   الف - تعیین و ارائه فرصتهای هدفمند آموزش مداوم برای جامعه پزشکی و پیراپزشکی به منظور ارتقاء سیستم سلامت و درمان بهینه بیماران از طریق آموزش و پژوهش با بکارگیری دانش جدید و بروز
1. انجام پژوهش و نیاز سنجی جامعه پزشکی و پیراپزشکی و شناسایی نقاط ضعف آموزشی
2. برگزاری کارگاه های آموزشی برای دبیران برنامه ها و کارکنان
3. طراحی ابزارهای استاندارد نظارت و بازخورد
4. شناسایی نقاط ضعف آموزش پزشکی در دوران پیش از دانش آموختگی از طریق انجام پژوهش های مناسب در زمینه نگرش، دانش و عملکرد ایشان پس از فراغت از تحصیل، و بازخورد به معاونت آموزشی برای اصلاح کوریکولوم آموزشی تا پایان سال
5. ارتقای نگرش، دانش و عملکرد مخاطبان و ایمنی ارایه دهندگان و گیرندگان خدمت
6. برگزاری دوره های آموزشی در قالب کنگره، سمینار کنفرانس، کارگاه و .... متناسب با مخاطب به منظور اخذ امتیازات لازم برای تمدید مجوز فعالیت
ب - جذب سرمایه و حامی مالی در جهت بستر سازی برای ارتقای کیفیت فرایندهای آموزشی
ج - ایجاد استقلال مالی مرکز به منظور پیشبرد برنامه های تعیین شده
1. حساب  و حسابداری مستقل
2. در اختیار قراردادن 20 % درآمد در اختیار دبیر آموزش مداوم
د - ارتقای کیفیت ساز و کارهای آموزشی و گسترش دامنه فعالیت های آموزشی
1. سایت مستقل( فیلم های آموزشی، ارتباط با کتابخانه دانشگاه، تبلیغات و برنامه های غیرحضوری، اطلاع آن لاین دبیران برنامه ها از ظرفیت سالن های مرکز،داوری مقالات و برنامه ها، ایجاد فضای مشترک پرسش و پاسخ میان شرکت های مختلف تجهیزات پزشکی )
2. افزایش ارتباط میان مخاطبان با ارگان های تبلیغاتی
3. گسترش دامنه فعالیت های اموزشی به کلیه مخاطبان پزشکی و پیراپزشکی
4. طراحی نظام بازخورد
5. مستندسازی فرایند ها
6. بهره گیری از سازو کارهای مناسب در جهت ارتقای کیفیت و جذب مخاطبان بیشتر
7. تهیه چارت سازمانی(تفکیک وظایف) و تامین نیروهای ماهر موردنیاز
ها – کسب اعتبار لازم در ارزشیابی وزارتی به منظور اعتباربخشی
 
دست اندرکاران و ذینفعان
 • جامعه پزشکی شمال غرب کشور شامل اعضای هیئت علمی در دانشکده های تحت پوشش منطقه 2 آمایش سرزمینی(ارومیه، اردبیل، خلخال، خوی، سراب، مراغه و تبریز) و کلیه ارایه دهندگان خدمات سلامت
 • دریافت کنندگان خدمات سلامت
 • مدیران نظام های ارایه دهنده خدمات سلامت (مدیران دانشگاه و سایر سازمان های مرتبط)
 • معاونت های تابعه دانشگاه و در راس آنها معاونت آموزشی
 • سازمان نظام پزشکی
 • حامیان مالی
 • دانش آموختگان رشته های مختلف حوزه سلامت
 
اقدامات و فعالیتهای مرکز
      اداره آموزش مداوم تاثیر اقدامات خود را در دو سطح مشمولین و مرکز بررسی می کند. دادهای کمی و کیفی فوق الذکر در جهت ارزیابی سطح دانش، نگرش، مهارت و تاثیر آن در عملکرد مشمولین در بهبود پیامد بیمار همراه با خود ارزیابی ایشان بکار گرفته می شود.
       در سطح مرکز داده های جمع آوری شده از فرآیندهای خود ارزیابی، نظر سنجی مشمولین و دبیران برنامه ها و کمیته علمی اداره آموزش مداوم به منظور بررسی کیفیت عملکرد این اداره بکار می رود.- تولید محتوای آموزشی
تمرکز اصلی و عمده فعالیتهای اداره آموزش مداوم جامعه پزشکی استان آذربایجان شرقی در تمامی حیطه های اصلی علوم پزشکی و پیراپزشکی، مبتنی بر شواهد علمی و پژوهش در علوم پایه و بالینی و اولویت های ملی و منطقه ای می باشد. از دیگر حیطه های مهم می توان از موارد زیر یاد کرد:
 • اخلاق پزشکی و پیراپزشکی
 • ایمنی ارائه دهندگان و گیرندگان خدمت
 • مهارتهای مدیریتی
 • ملاحظات فرهنگی در روابط میان ارائه دهندگان و گیرندگان خدمت
 • طب مکمل
 • مهارتهای ارتباطی و آموزشی
 • مراقبتهای مدیریت شده بیماران
 • ارتقای یادگیری مبتنی بر عملکرد بالینی
 • رفتار حرفه ای
  - برنامه های حضوری
 • کنفرانس های علمی با عناوین و برنامه مشخص
 • همایش (کنگره)
 • همایش ملی یا بین المللی(کنگره ملی یا بین المللی )
 • سمینار
 • کنفرانس
 • کنفرانس ادواری
 • سمپوزیوم
 • کارگاه
 • برنامه های کوتاه مدت حرفه ای
 • برنامه های آموزش مستمر بالینی (CPC، Case Report، Tumor Board، Grand Rounds و...)
 

برنامه های غیر حضوری 
 • فعالیتهای مربوط به ارتقای مهارتهای عملی مشمولین با همکاری Skill lab دانشگاه
 • برنامه های مشترک با دیگر واحدهای دانشگاهی و انجمن های علمی
 • تشکیل و توسعه کمیته علمی در جهت ارتقای کیفی مدرسان برنامه ها
 • فعالیتهای مربوط به ارتقای کیفیت (Quality improvement)
 • ارزشیابی برنامه ها و خود ارزیابی
 • سایت فعال با محتوای آموزشی Online
 • برنامه های پخش شده از رسانه ملی
 • برنامه های درج شده در سایت با فایل PDF
 • لوح های فشرده چند رسانه  ای 
نوشته شده توسط   رقیه سیدنژاد