سه شنبه 24 مهر 1397 - 06 صفر 1440
جستجو :
 منوی اصلی
 
  دبیران سابق شورا
      

 

دکتر جاوید صفا

میزان تحصیلات: دکترا

تخصص: فوق تخصص نفرولوژی

مدت دبیری: 93.2.31 الی 95.2.19

         

         

دکتر مهدی امیرنیا

میزان تحصیلات: دکترا

تخصص: متخصص پوست

مدت دبیری: 88.1.29 الی 93.2.30

         

 

دکتر محمد محمدزاده

میزان تحصیلات: دکترا

تخصص: متخصص پرتو درمانی

مدت دبیری: 86.5.24 الی 88.1.28

         

 

دکتر علی فخاری

میزان تحصیلات: دکترا

تخصص: متخصص روانپزشکی

مدت دبیری: 82.4.5 الی 86.5.23

           

 

دکتر ابوالقاسم امینی

میزان تحصیلات: دکترا

تخصص: متخصص کودکان

مدت دبیری: 70.1.1 الی 82.4.4

         

          

نوشته شده توسط   رقیه سیدنژاد