سه شنبه 29 خرداد 1397 -
جستجو :
  برچسب شده با اداره آموزش مداوم
مطالب/ شرح وظایف دبیران برنامه های غیرحضوری                            
      شرح وظایف دبیران برنامه های غیرحضوری
يکشنبه 6 خرداد 1397
صفحات/ بیانیه آموزش مداوم                            
      برنامه راهبردی و عملیاتی مرکز آموزش مداوم
شنبه 4 دي 1395
صفحات/ صفحه اصلی                            
      مرکز آموزش مداوم پزشکی استان آذربایجان شرقی
سه شنبه 3 ارديبهشت 1387