سه شنبه 24 مهر 1397 - 06 صفر 1440
جستجو :
 منوی اصلی
 
  بخشنامه ها - دبیران برنامه
 
 
- عدم تغییر برنامه پس از ارسال به اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی  
- بخش نامه مهلت ارسال برنامه های آموزش مداوم-سراسر کشور -کلیه مراکز  
- راهنماي انتخاب گروه هاي هدف  
- عناوین مصوب شده اولویت های ملی چهارمین کمیسیون آموزش مداوم 23-10-1394  
- دستورالعمل تعیین مباحث و موضوعات اولویت های آموزش مداوم مصوب کمیسیون آموزش مداوم جامعه پزشکی28-5-94--معاونین وزارتی  
- دستورالعمل تعیین مباحث و موضوعات اولویت های آموزش مداوم مصوب کمیسیون 28594 آموزش مداوم  
- اولويت ملي - كورونا ويروس  
- عدم اعمال تغييرات پس از اجرايي شدن برنامه  
- هزینه ثبت نام برنامه ها طبق آخرین مصوبه شورای عالی آموزش مداوم --- کلیه دانشگاهها-مراکز و انجمنها  
- هزینه اضافي در برنامه ها و هزينه هاي برنامه ها --- کلیه دانشگاهها-مراکز و انجمنها  
- هزينه غيرموجه از مشمولين  
- رعایت فاصله زمانی برای ارسال برنامه ها
- ممنوعيت اجراي برنامه هاي PRP  
- ميزان حق ثبت نام مشمولين در برنامه هاي حضوري آموزش مداوم مصوب سي ا مين جلسه شوراي عالي  
- اولويت ملي برنامه هاي ادغام يافته كودك سالم  
- برنامه کوتاه مدت سوء مواد ویژه گروه هدف روانشناسی--سراسر کشور  
- دوره كوتاه مدت سوء مصرف مواد مخدر  
- اولويت ملي فوريت هاي مامايي  
- اولويت يك امتيازي درمان پالپ زنده در برنامه هاي آموزش مداوم جامعه پزشكي  
- ممنوعيت فعاليت هاي غرفه هاي نمايشگاهي در محل برگزاري برنامه هاي آموزش مداوم  
- حضور حداقل 5 نفر از اساتید جهت تشکیل کمیته تخصیص امتیاز در برنامه هاي آموزش مداوم  
- مشمول بودن دانش آموختگان رشته علوم آزمایشگاهی  
- اولويت - علل مرگ ومير مادر و نوزاد  
- در خصوص مشمولینی که در چارچوب مفاد بخشنامه کمیته ماده 6آیین نامه اجرایی قرار نمی گیرند  
- اولويت - مقاومت های آنتی میکرو بیال وتجویز و مصرف منطقی آنتي بيوتيك ها  
- اولويت ملي - تشخيص و درمان عوارض ناشي از مصدومين شيميايي  
- شرایط استفاده از یک امتیاز اضافه  
- ممنوعيت پرداخت هرگونه وجه از اعضاي هيات علمي، اجرايي و سخنرانان  
- اولويت ملي سل و...  
- اولويت يك امتياز-انتقال خون- تجويز منطقي دارو-اخلاق حرفه اي- طب مكمل- قوانين مربوط به حرف پزشكي  
- شرايط استفاده از افراد غير هيات علمي به عنوان دبير علمي برنامه و يا سخنرانان  
- در مورد تفویض مدون ها براساس سرفصل های موجود  
- ضوابط و نحوه دستورالعمل برنامه هاي كوتاه مدت حرفه اي  
- درج عبارت داشتن امتیاز آموزش مداوم منوط به اخذ مجوز است  
- دبیران علمی باید از اعضاء هیئت علمی و رشته تخصصی مرتبط با عنوان و محتوا برنامه باشد  
 
نوشته شده در   دوشنبه چهاردهم اسفند 1396  توسط   بابک زارع آبادی