برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

مرکز آموزش مداوم جامعه پزشکی استان

فهرست اصلی

بخشنامه ها - دبیران برنامه

 
 
- رعایت تعداد مجاز شرکت کنندگان در برنامه های آموزش مداوم
- درخواست تغییر برنامه ها پس از تایید در سرویس درخواست ها
- عدم تغییر برنامه پس از ارسال به اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی  
- بخش نامه مهلت ارسال برنامه های آموزش مداوم-سراسر کشور -کلیه مراکز  
- راهنماي انتخاب گروه هاي هدف  
- عناوین مصوب شده اولویت های ملی چهارمین کمیسیون آموزش مداوم 23-10-1394  
- دستورالعمل تعیین مباحث و موضوعات اولویت های آموزش مداوم مصوب کمیسیون آموزش مداوم جامعه پزشکی28-5-94--معاونین وزارتی  
- دستورالعمل تعیین مباحث و موضوعات اولویت های آموزش مداوم مصوب کمیسیون 28594 آموزش مداوم  
- اولويت ملي - كورونا ويروس  
- عدم اعمال تغييرات پس از اجرايي شدن برنامه  
- هزینه ثبت نام برنامه ها طبق آخرین مصوبه شورای عالی آموزش مداوم --- کلیه دانشگاهها-مراکز و انجمنها  
- هزینه اضافي در برنامه ها و هزينه هاي برنامه ها --- کلیه دانشگاهها-مراکز و انجمنها  
- هزينه غيرموجه از مشمولين  
- رعایت فاصله زمانی برای ارسال برنامه ها
- ممنوعيت اجراي برنامه هاي PRP  
- ميزان حق ثبت نام مشمولين در برنامه هاي حضوري آموزش مداوم مصوب سي ا مين جلسه شوراي عالي  
- اولويت ملي برنامه هاي ادغام يافته كودك سالم  
- برنامه کوتاه مدت سوء مواد ویژه گروه هدف روانشناسی--سراسر کشور  
- دوره كوتاه مدت سوء مصرف مواد مخدر  
- اولويت ملي فوريت هاي مامايي  
- اولويت يك امتيازي درمان پالپ زنده در برنامه هاي آموزش مداوم جامعه پزشكي  
- ممنوعيت فعاليت هاي غرفه هاي نمايشگاهي در محل برگزاري برنامه هاي آموزش مداوم  
- حضور حداقل 5 نفر از اساتید جهت تشکیل کمیته تخصیص امتیاز در برنامه هاي آموزش مداوم  
- مشمول بودن دانش آموختگان رشته علوم آزمایشگاهی  
- اولويت - علل مرگ ومير مادر و نوزاد  
- در خصوص مشمولینی که در چارچوب مفاد بخشنامه کمیته ماده 6آیین نامه اجرایی قرار نمی گیرند  
- اولويت - مقاومت های آنتی میکرو بیال وتجویز و مصرف منطقی آنتي بيوتيك ها  
- اولويت ملي - تشخيص و درمان عوارض ناشي از مصدومين شيميايي  
- شرایط استفاده از یک امتیاز اضافه  
- ممنوعيت پرداخت هرگونه وجه از اعضاي هيات علمي، اجرايي و سخنرانان  
- اولويت ملي سل و...  
- اولويت يك امتياز-انتقال خون- تجويز منطقي دارو-اخلاق حرفه اي- طب مكمل- قوانين مربوط به حرف پزشكي  
- شرايط استفاده از افراد غير هيات علمي به عنوان دبير علمي برنامه و يا سخنرانان  
- در مورد تفویض مدون ها براساس سرفصل های موجود  
- ضوابط و نحوه دستورالعمل برنامه هاي كوتاه مدت حرفه اي  
- درج عبارت داشتن امتیاز آموزش مداوم منوط به اخذ مجوز است  
- دبیران علمی باید از اعضاء هیئت علمی و رشته تخصصی مرتبط با عنوان و محتوا برنامه باشد   
  • تعداد بازدید : 1694