چهارشنبه 24 مرداد 1397 - 03 ذو الحجة 1439
جستجو :
  بخشنامه ها - مراکز آموزش مداوم
 
- رعایت مهلت ثبت امتیاز مشمولین در برنامه های آموزش مداوم
- دستورالعمل اجرایی برنامه های آموزش مداوم خارج از محدوده جغرافیایی مرکز مجری و برنامه های الویت ملی اعم از عمومی و منطقه ای
- مهلت مقرر برای درج اطلاعات امتیاز مشمولین ارائه کنندگان پوستر و سخنرانان در سامانه آموزش مداوم-سراسر کشور  
- برنامه های آموزشی مستمر بالینی-سراسر کشور -کلیه مراکز  
- التزام مراکز مجری به تغییر در فرآیند ثبت و صدور مجوز برنامه های آموزش مداوم در سامانه  
- نحوه تخصيص امتياز به برنامه هاي كنفرانس ادواري  
- چك ليست استانداردهاي اعتباربخشي مراكز و برنامه هاي آموزش مداوم جامعه پزشكي17-11-1394  
- اساسنامه نظام آموزش هاي مهارتي و حرفه اي وزارت بهداشت  
- دستورالعمل صدورگواهی نامه نهایی به دانشگاههای علوم پزشکی سراسرکشور و سازمان نظام پزشکی  
- درخصوص صدورگواهی نامه نهایی پیش از موعد  
- دستورالعمل تعیین عناوین و سرفصل های آموزش مداوم مصوب کمیسیون 28-5-94 آموزش مداوم - سراسر کشور -کلیه م  
- سرفصلهای آموزش مداوم مصوب کمیسیون آموزش مداوم جامعه پزشکی28-5-94--معاونین وزارتی  
- رعایت نکات مورد توجه در برگزاری اجرای کلیه برنامه های آموزش مداوم-سراسر کشور -کلیه مراکز  
- بخشنامه در خصوص مقاومت های آنتی میکروبیال و تجویز و مصرف منطقی داروها  
- ساختار اعتبار بخشی مراکز و برنامه های آموزش مداوم مصوب سی و سومین جلسه شورای عالی -سراسر دانشگاهها  
- همكاري با  نظام پزشکی مبنی بر اجرای برنامه طبق آیین نامه  
- نحوه فعاليت مراكز مجري آموزش هاي آزاد  
- رعایت فاصله زمانی ثبت و ارسال برنامه ها --- کلیه دانشگاهها-مراکز و انجمنها  
- صدور گواهی نامه نهایی حرف وابسته پزشکی  
- استفاده از متخصصين طب كار در برنامه ها  
- سقف امتیاز مدون از 5 به 3  
- نمودار تشكيلاتي پيشنهادي آموزش مداوم مصوب پنجمين جلسه كميسيون معين شورايعالي آموزش مداوم  
- گواهي صادره در سامانه  
- زمان تکمیل برنامه های حضوری همايش و سمينارشرکت کنندگان از یک هفته به دو هفته  
- اضافه شدن رشته ها و مقاطع گروه پزشکی در سامانه  
- لزوم ثبت نام برنامه هاي غيرحضوري از طريق سامانه آموزش مداوم  
- ارسال برنامه هاي غيرحضوري در سامانه آموزش مداوم  
- تفویض اختیار تخصیص امتیاز و صدور گواهی شرکت کنندگان در برنامه های خارج از کشور به دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور  
- درباره شرکتهایی که مسئولیت برگزاری برنامه های دانشگاهها و مراکز مجاز را دارند  
- رعایت موارد قانونی و نظارت اجرای برنامه ها با توجه به تفویض اختیار برنامه ها  
- هزینه کرد 20 درصد حق ثبت نام  
- تذکر به مراکز برگزار کننده برنامه های آموزش مداوم  
- دستورالعمل صدور پروانه  
- رعایت موارد تفویض اختیارشده به دانشگاهها  
- ثبت نام و صدور گواهی فقط از طریق سامانه --سراسر کشور  
- استقلال انجمنها و سازمان نظام پزشکی با کد مرکز  
- دوره های آموزش مداوم جهت فارغ التحصیلان گروه پیراپزشکی و حرف وابسته پزشکی  
- اجراي برنامه هاي آموزشي خارج از سرفصل هاي دانشگاهي  
- برگزاري برنامه در كيش و قشم  
- عدم رعایت فاصله زمانی در قالب «حوادث غیرمترقبه و اپیدمی ها»  
- کمیسیون ماده 6  
 
نوشته شده در   پنجشنبه نهم دي 1395 
ویرایش شده در چهارشنبه شانزدهم اسفند 1396 توسط بابک زارع آبادی