برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

مرکز آموزش مداوم جامعه پزشکی استان

فهرست اصلی

بخشنامه ها - مراکز آموزش مداوم

 
چک لیست استانداردهای اعتباربخشی مراکز مجری برنامه های آموزش مداوم (جدید)
درخواست تغییر برنامه ها پس از تایید در سرویس درخواست ها (جدید)
دستورالعمل برنامه های همجوار آموزش مداوم مصوب هشتمین نشست کمیسیون آموزش مداوم -کلیه مراکز-سراسر دانشگاهها (جدید)
رعایت تعداد مجاز شرکت کنندگان در برنامه های آموزش مداوم (جدید)
- رعایت مهلت ثبت امتیاز مشمولین در برنامه های آموزش مداوم
- دستورالعمل اجرایی برنامه های آموزش مداوم خارج از محدوده جغرافیایی مرکز مجری و برنامه های الویت ملی اعم از عمومی و منطقه ای
- مهلت مقرر برای درج اطلاعات امتیاز مشمولین ارائه کنندگان پوستر و سخنرانان در سامانه آموزش مداوم-سراسر کشور  
- برنامه های آموزشی مستمر بالینی-سراسر کشور -کلیه مراکز  
- التزام مراکز مجری به تغییر در فرآیند ثبت و صدور مجوز برنامه های آموزش مداوم در سامانه  
- نحوه تخصيص امتياز به برنامه هاي كنفرانس ادواري  
- چك ليست استانداردهاي اعتباربخشي مراكز و برنامه هاي آموزش مداوم جامعه پزشكي17-11-1394  
- اساسنامه نظام آموزش هاي مهارتي و حرفه اي وزارت بهداشت  
- دستورالعمل صدورگواهی نامه نهایی به دانشگاههای علوم پزشکی سراسرکشور و سازمان نظام پزشکی  
- درخصوص صدورگواهی نامه نهایی پیش از موعد  
- دستورالعمل تعیین عناوین و سرفصل های آموزش مداوم مصوب کمیسیون 28-5-94 آموزش مداوم - سراسر کشور -کلیه م  
- سرفصلهای آموزش مداوم مصوب کمیسیون آموزش مداوم جامعه پزشکی28-5-94--معاونین وزارتی  
- رعایت نکات مورد توجه در برگزاری اجرای کلیه برنامه های آموزش مداوم-سراسر کشور -کلیه مراکز  
- بخشنامه در خصوص مقاومت های آنتی میکروبیال و تجویز و مصرف منطقی داروها  
- ساختار اعتبار بخشی مراکز و برنامه های آموزش مداوم مصوب سی و سومین جلسه شورای عالی -سراسر دانشگاهها  
- همكاري با  نظام پزشکی مبنی بر اجرای برنامه طبق آیین نامه  
- نحوه فعاليت مراكز مجري آموزش هاي آزاد  
- رعایت فاصله زمانی ثبت و ارسال برنامه ها --- کلیه دانشگاهها-مراکز و انجمنها  
- صدور گواهی نامه نهایی حرف وابسته پزشکی  
- استفاده از متخصصين طب كار در برنامه ها  
- سقف امتیاز مدون از 5 به 3  
- نمودار تشكيلاتي پيشنهادي آموزش مداوم مصوب پنجمين جلسه كميسيون معين شورايعالي آموزش مداوم  
- گواهي صادره در سامانه  
- زمان تکمیل برنامه های حضوری همايش و سمينارشرکت کنندگان از یک هفته به دو هفته  
- اضافه شدن رشته ها و مقاطع گروه پزشکی در سامانه  
- لزوم ثبت نام برنامه هاي غيرحضوري از طريق سامانه آموزش مداوم  
- ارسال برنامه هاي غيرحضوري در سامانه آموزش مداوم  
- تفویض اختیار تخصیص امتیاز و صدور گواهی شرکت کنندگان در برنامه های خارج از کشور به دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور  
- درباره شرکتهایی که مسئولیت برگزاری برنامه های دانشگاهها و مراکز مجاز را دارند  
- رعایت موارد قانونی و نظارت اجرای برنامه ها با توجه به تفویض اختیار برنامه ها  
- هزینه کرد 20 درصد حق ثبت نام  
- تذکر به مراکز برگزار کننده برنامه های آموزش مداوم  
- دستورالعمل صدور پروانه  
- رعایت موارد تفویض اختیارشده به دانشگاهها  
- ثبت نام و صدور گواهی فقط از طریق سامانه --سراسر کشور  
- استقلال انجمنها و سازمان نظام پزشکی با کد مرکز  
- دوره های آموزش مداوم جهت فارغ التحصیلان گروه پیراپزشکی و حرف وابسته پزشکی  
- اجراي برنامه هاي آموزشي خارج از سرفصل هاي دانشگاهي  
- برگزاري برنامه در كيش و قشم  
- عدم رعایت فاصله زمانی در قالب «حوادث غیرمترقبه و اپیدمی ها»  
- کمیسیون ماده 6  
 
  • تعداد بازدید : 3708